wz
Léta Páně 1374

"Pan Markvart z Pořešína odjel ke královu dvoru svědčit při podpisu smlouvy o prodeji jakýchsi pozemků a svůj rozestavěný hrad Pořešín ponechal pod dozorem několika málo vojáků a dělníků. Toho si povšim sousední pán, Jan z Velešína jménem, se kterým má pan Markvart spory o vesnici Dlouhá, která se nachází na hranicích obou panství. Aby způsobil sokovi škodu najal si Velešín, a říká se, že to bylo za celých osm kop grošů, žoldáckou kompanii pod velením pána Zdeslava z Nezabudic. Ten se svým houfcem přitáhl pod Pořešín na den svatého Theodora a po těžkém boji se svými muži rozestavěný hrad bráněný jistým správcem Přibíkem dobyl šturmem a zle pobořil, jak je dodnes patrno."

Copyright © 2010 Doba Karlova, Všechna práva vyhrazena
by Michal Kacl
Dobývání  Pořešína 2010
 

Fotografickou sbírku Maséra najdete zde.

Snímky od Kuřete zase zde.

Zdeslavův výběr zde a Budíkovi fotky zde.